Zandbergen is zich ervan bewust dat zij een maatschappelijke rol vervult bij het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Met het in bezit hebben van een zeer jong wagenpark wat veelal uit de schoonste motoren bestaat, levert zij al een belangrijke bijdrage.

Daarnaast heeft Zandbergen als doel om continu een reductie van CO2 uitstoot te behalen. Door middel van alternatieve brandstoffen en nieuwe doorontwikkelde motoren. Al met al behoorlijke uitdagingen die een serieuze aanpak vergen. Vandaar dat Zandbergen haar plannen heeft vastgelegd in haar beleidsplan.

Belangrijke speerpunten voor Zandbergen zijn niet alleen het investeren in het wagenpark, maar vooral in haar medewerkers die deze voertuigen besturen. Zandbergen heeft eigen gecertificeerde mentoren in dienst en heeft een continue programma gericht op defensief rijgedrag. Naast het terugdringen van het verbruik, speelt uiteraard schade, veiligheid en imago een grote rol.
Daarnaast heeft zij met  haar belangrijkere opdrachtgevers inmiddels een groot aantal LZV’s rijden die in één rit anderhalf keer de hoeveelheid kan meenemen van een reguliere zending.

Met bovenstaande punten verwacht Zandbergen tezamen met haar opdrachtgevers in de toekomst haar doelstellingen waar te maken.